A   B   C    D   E   F    G   H   I    J   K   L    M   N   O    P   Q   R    S   T   U    V   W   X    Y   Z   0-9   
M / mfc100fra.dll

mfc100fra.dll


Tải về mfc100fra.dllđăng ký mfc100fra.dll

Tạo một bản sao lưu của mfc100fra.dll
mfc100fra.dll nằm trong thư mục:
C: \ WINDOWS \ system32
Hoặc trong thư mục chương trình trong đó các lỗi xảy ra.
Nếu bạn có một 64 bit Windows, các tập tin nằm trong thư mục:
C: \ Windows \ SysWOW64 \.
Làm thế nào để cài đặt các tập tin mfc100fra.dll?
chìa khóa 1. Nhấn WIN + R
2. Loại CMD. Nhấn Ok.
3. Viết trong một hộp đen:
regsvr32 mfc100fra.dll
Sau đó nhấn "Enter".
4. Lắp đặt chỉ mất vài giây và bạn sẽ nhận được một thông báo khi đăng ký sẵn sàng mfc100fra.dll.
Bạn có thể cần phải khởi động lại máy tính của bạn, nếu bạn vẫn nhận được lỗi.


Cú pháp lệnh regsvr32

Regsvr32.exe có các tham số dòng lệnh sau:
Regsvr32 [/ u] [/ n] [/ i [: cmdline]] mfc100fra.dll
/ N - không gây ra DllRegisterServer; Tùy chọn này phải được sử dụng với các thông số sau / i
/ S - Im lặng; Không hiển thị hộp thư
/ U - Hủy bỏ các máy chủ đăng ký
/ I - gây DllInstall, cho nó một tùy chọn [cmdline]; Khi sử dụng với / u, nó gây ra việc loại bỏ dll

Đang cập nhật trình điều khiển

lỗi DLL có thể được gây ra bởi trình điều khiển thiết bị lỗi thời.
Để giải quyết vấn đề này, cập nhật các trình điều khiển cho tất cả các thiết bị phần cứng được cài đặt trên máy tính của bạn.
Trình điều khiển cho các thiết bị OEM hệ thống có thể thu được trên trang web của nhà sản xuất của hệ thống hoặc từ đĩa CD của riêng bạn mà đi kèm với việc mua máy tính của bạn.

Quét phần mềm độc hại

Một số phần mềm độc hại có thể được ngụy trang như bình thường DLL và gây ra lỗi. Quét để kiểm tra virus là một bước quan trọng để loại bỏ lỗi DLL.
Sử dụng một phần mềm chống virus thích hợp để quét cho các tập tin phần mềm độc hại có thể gây ra lỗi mfc100fra.dll.
Sở thích đã được đưa ra để các chương trình chống virus, trong đó tiêu thụ tài nguyên máy tính nhỏ. Một chương trình rất tốt là IOBit Chống Malware.

Phục hồi hư hỏng / file đã mất mfc100fra.dll

Trong hầu hết các trường hợp, lỗi mfc100fra.dll, DLL-file trong câu hỏi, chỉ thiếu hoặc hỏng. Cách duy nhất để khắc phục vấn đề này - thay thế mfc100fra.dll.
Đối với phần lớn các hệ thống DLL-file, bạn có thể sao chép các DLL từ một máy tính khác với cấu hình tương tự hoặc tải mfc100fra.dll trên trang web của chúng tôi.
Tuy nhiên, nếu tùy chọn này không có sẵn cho bạn, các tập tin phải được thay thế bằng các phương tiện cài đặt Windows.
Trong Windows Vista, 7 và 8 có thể được tiến hành sửa chữa khi máy tính khởi động.
Recovery Manager có thể được truy cập từ menu "Advanced Settings Windows khởi động" bằng cách nhấn phím F8 khi khởi động máy tính, và chọn "Startup Repair" như một tùy chọn khởi động.

Các lỗi phổ biến nhất liên quan đến các tập tin:


1. "mfc100fra.dll tập tin thất bại trong việc đăng ký."
2. "mfc100fra.dll là không tìm thấy."
3. "mfc100fra.dll truy cập vi phạm."
4. "C File: \ Windows \ System32 \ mfc100fra.dll không được tìm thấy."
5. "mfc100fra.dll Tệp không."