Tải về IMSLib.dll:

Tập tin:IMSLib.dll
Kích thước tập tin:854.16K
md5 hash:ea5ed2988d0572f179a6ce2a466f4e60
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Tạo tập tin:12.03.2012
Lượt xem trang web:47,988
Tải về IMSLib.dll (854.16K) →

Nếu bạn có một lỗi liên quan đến IMSLib.dll, kiểm tra có một tập tin trên máy tính. DLL thường phải có trong thư mục C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ hoặc trong thư mục ứng dụng trong đó xảy ra lỗi. Nếu bạn không biết, DLL là gì - hãy đọc bài viết trên wikipedia về Microsoft Dynamic-link library

Cài đặt thế nào IMSLib.dll tập tin?

  1. Trong Windows Mouse Nhấp vào Bắt đầu (Dưới cùng bên trái) và Tìm kiếm cho Chạy và Nhấp chuột vào Chạy
  2. Kiểu CMD và Chuột Bấm Ok
  3. Trong cửa sổ màu đen viết: regsvr32 IMSLib.dll và sau đó nhấn Enter
  4. Sẽ chỉ mất vài giây để cài đặt và bạn sẽ nhận được một tin nhắn khi nó kết thúc.

Đăng ký tập tin dll với Regsvr32

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính nếu bạn vẫn gặp lỗi DLL

RegSvr32.exe có các tùy chọn dòng lệnh sau:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] IMSLib.dll

/n - đừng gọi DLLRegisterServer; tùy chọn này phải được sử dụng với /i
/s – Im lặng; không hiển thị hộp tin nhắn
/u - Máy chủ hủy đăng ký
/i - Gọi DLLInstall thông qua nó là một tùy chọn [cmdline]; khi nó được sử dụng với /u, nó gọi dll gỡ cài đặt

Cập nhật trình điều khiển

Lỗi DLL có thể do lỗi, trình điều khiển thiết bị lỗi thời. Để khắc phục sự cố này, hãy cập nhật trình điều khiển cho tất cả các thiết bị phần cứng được cài đặt trong máy tính của bạn. Trình điều khiển thiết bị cho các hệ thống OEM có thể được lấy từ trang Web của nhà sản xuất hệ thống hoặc từ đĩa riêng của bạn, bao gồm khi mua máy tính của bạn. Snappy Driver Installer là chương trình mạnh mẽ để cài đặt trình điều khiển bị thiếu và cập nhật trình điều khiển cũ.

Lỗi phổ biến nhất liên quan đến tệp:

Các tập tin DLL tương tự:

isdone.dll IMSLib.dll iTunesMobileDevice.dll IPHLPAPI.dll ICSharpCode.SharpZipLib.dll ijl15.dll iswin7logo.dll ieframe.dll irrklang.dll INITPKI.dll itextsharp.dll ISRT.dll I.dll iChat.dll IccLibDll.dll IEShims.dll iwmssvc.dll iusb3mon.dll I18N.CJK.dll ImHttpComm.dll I18N.West.dll i18n.dll.dll i18nu.dll i4jinst.dll i3guidx.dll i3SoundDx.dll i3gfxdx.dll i7n7sox9.dll i81xdnt5.dll i3mathdx.dll