Tìm thấy DLL các tập tin:

lib x32 ms x64 api-ms hp microsoft cnb system cli kbd ep0 win sql d3 ati com mfc
0..9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nếu bạn gặp vấn đề với tập tin dll bị thiếu - hãy tải xuống và khắc phục sự cố. Đó là cách dễ nhất để giải quyết vấn đề như "Chương trình không thể bắt đầu vì [một số tệp dll] bị thiếu khỏi máy tính của bạn. Hãy thử cài đặt lại chương trình để khắc phục vấn đề này.". Chúng tôi có 16.854 tệp 11 Gb, chỉ cần nhìn vào các danh mục hoặc chỉ đơn giản là tìm kiếm.

Lưu ý: Nếu có thể, hãy thử cài đặt lại phần mềm / trình điều khiển bị thiếu, chẳng hạn như DirectX, Visual C++, Qt hoặc MS Word, thay vì chỉ tải xuống một tệp dll.

Phổ biến DLL các tập tin: