Tải về MSSTDFMT.dll:

Tập tin:MSSTDFMT.dll
Kích thước tập tin:116.00K
md5 hash:d9c8000ac2550d6e370be7d76263a486
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Tạo tập tin:06.06.2012
Lượt xem trang web:52,439
Tải về MSSTDFMT.dll (116.00K) →

Nếu bạn có một lỗi liên quan đến MSSTDFMT.dll, kiểm tra có một tập tin trên máy tính. DLL thường phải có trong thư mục C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ hoặc trong thư mục ứng dụng trong đó xảy ra lỗi. Nếu bạn không biết, DLL là gì - hãy đọc bài viết trên wikipedia về Microsoft Dynamic-link library

Cài đặt thế nào MSSTDFMT.dll tập tin?

  1. Trong Windows Mouse Nhấp vào Bắt đầu (Dưới cùng bên trái) và Tìm kiếm cho Chạy và Nhấp chuột vào Chạy
  2. Kiểu CMD và Chuột Bấm Ok
  3. Trong cửa sổ màu đen viết: regsvr32 MSSTDFMT.dll và sau đó nhấn Enter
  4. Sẽ chỉ mất vài giây để cài đặt và bạn sẽ nhận được một tin nhắn khi nó kết thúc.

Đăng ký tập tin dll với Regsvr32

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính nếu bạn vẫn gặp lỗi DLL

RegSvr32.exe có các tùy chọn dòng lệnh sau:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] MSSTDFMT.dll

/n - đừng gọi DLLRegisterServer; tùy chọn này phải được sử dụng với /i
/s – Im lặng; không hiển thị hộp tin nhắn
/u - Máy chủ hủy đăng ký
/i - Gọi DLLInstall thông qua nó là một tùy chọn [cmdline]; khi nó được sử dụng với /u, nó gọi dll gỡ cài đặt

Cập nhật trình điều khiển

Lỗi DLL có thể do lỗi, trình điều khiển thiết bị lỗi thời. Để khắc phục sự cố này, hãy cập nhật trình điều khiển cho tất cả các thiết bị phần cứng được cài đặt trong máy tính của bạn. Trình điều khiển thiết bị cho các hệ thống OEM có thể được lấy từ trang Web của nhà sản xuất hệ thống hoặc từ đĩa riêng của bạn, bao gồm khi mua máy tính của bạn. Snappy Driver Installer là chương trình mạnh mẽ để cài đặt trình điều khiển bị thiếu và cập nhật trình điều khiển cũ.

Lỗi phổ biến nhất liên quan đến tệp:

Các tập tin DLL tương tự:

msvcr120.dll msvcp120.dll msvcp140.dll MSSTDFMT.dll MSOINTL.dll MSVBVM50.dll MSVCRT.dll MSVCR71.dll msvcr120_clr0400.dll Mss32.dll MSIMG32.dll msvcp100.dll msvcr100.dll msvcr80.dll MSCMS.dll MSVBVM60.dll MSXML3.dll msvcr90.dll mscoree.dll msxml4.dll MSVCR70.dll MSO.dll MSCTF.dll mscorlib.dll.dll MSBARCODE.dll msvcrtd.dll msvcp120d.dll MSOLAP.dll MSRDO20.dll msvcp80.dll