Tải về msvcp120.dll:

Tập tin:msvcp120.dll
Kích thước tập tin:444.66K
md5 hash:ee574cbcd218104c0b5bee9076852436
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Tạo tập tin:05.10.2013
Lượt xem trang web:49,256
Tải về msvcp120.dll (444.66K) →

Nếu bạn có một lỗi liên quan đến msvcp120.dll, kiểm tra có một tập tin trên máy tính. DLL thường phải có trong thư mục C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ hoặc trong thư mục ứng dụng trong đó xảy ra lỗi. Nếu bạn không biết, DLL là gì - hãy đọc bài viết trên wikipedia về Microsoft Dynamic-link library

Cài đặt thế nào msvcp120.dll tập tin?

  1. Trong Windows Mouse Nhấp vào Bắt đầu (Dưới cùng bên trái) và Tìm kiếm cho Chạy và Nhấp chuột vào Chạy
  2. Kiểu CMD và Chuột Bấm Ok
  3. Trong cửa sổ màu đen viết: regsvr32 msvcp120.dll và sau đó nhấn Enter
  4. Sẽ chỉ mất vài giây để cài đặt và bạn sẽ nhận được một tin nhắn khi nó kết thúc.

Đăng ký tập tin dll với Regsvr32

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính nếu bạn vẫn gặp lỗi DLL

RegSvr32.exe có các tùy chọn dòng lệnh sau:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] msvcp120.dll

/n - đừng gọi DLLRegisterServer; tùy chọn này phải được sử dụng với /i
/s – Im lặng; không hiển thị hộp tin nhắn
/u - Máy chủ hủy đăng ký
/i - Gọi DLLInstall thông qua nó là một tùy chọn [cmdline]; khi nó được sử dụng với /u, nó gọi dll gỡ cài đặt

Cập nhật trình điều khiển

Lỗi DLL có thể do lỗi, trình điều khiển thiết bị lỗi thời. Để khắc phục sự cố này, hãy cập nhật trình điều khiển cho tất cả các thiết bị phần cứng được cài đặt trong máy tính của bạn. Trình điều khiển thiết bị cho các hệ thống OEM có thể được lấy từ trang Web của nhà sản xuất hệ thống hoặc từ đĩa riêng của bạn, bao gồm khi mua máy tính của bạn. Snappy Driver Installer là chương trình mạnh mẽ để cài đặt trình điều khiển bị thiếu và cập nhật trình điều khiển cũ.

Lỗi phổ biến nhất liên quan đến tệp:

Các tập tin DLL tương tự:

msvcr120.dll msvcp120.dll msvcp140.dll MSSTDFMT.dll MSOINTL.dll MSVCRT.dll MSVBVM50.dll MSVCR71.dll msvcr120_clr0400.dll Mss32.dll MSIMG32.dll MSCMS.dll msvcr80.dll msvcp100.dll MSVBVM60.dll msvcr100.dll msvcr90.dll MSXML3.dll mscoree.dll msxml4.dll MSVCR70.dll MSO.dll MSCTF.dll mscorlib.dll.dll MSBARCODE.dll MSOLAP.dll msvcp120d.dll MSRDO20.dll msvcrtd.dll msvcp80.dll