Tải về d3dx9_39.dll:

Tập tin:d3dx9_39.dll
Kích thước tập tin:3.67M
md5 hash:2dfb2a14dc6ad3be08a60903b0b8b810
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Tạo tập tin:25.04.2011
Lượt xem trang web:42,232
Tải về d3dx9_39.dll (3.67M) →

Nếu bạn có một lỗi liên quan đến d3dx9_39.dll, kiểm tra có một tập tin trên máy tính. DLL thường phải có trong thư mục C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ hoặc trong thư mục ứng dụng trong đó xảy ra lỗi. Nếu bạn không biết, DLL là gì - hãy đọc bài viết trên wikipedia về Microsoft Dynamic-link library

Cài đặt thế nào d3dx9_39.dll tập tin?

  1. Trong Windows Mouse Nhấp vào Bắt đầu (Dưới cùng bên trái) và Tìm kiếm cho Chạy và Nhấp chuột vào Chạy
  2. Kiểu CMD và Chuột Bấm Ok
  3. Trong cửa sổ màu đen viết: regsvr32 d3dx9_39.dll và sau đó nhấn Enter
  4. Sẽ chỉ mất vài giây để cài đặt và bạn sẽ nhận được một tin nhắn khi nó kết thúc.

Đăng ký tập tin dll với Regsvr32

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính nếu bạn vẫn gặp lỗi DLL

RegSvr32.exe có các tùy chọn dòng lệnh sau:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] d3dx9_39.dll

/n - đừng gọi DLLRegisterServer; tùy chọn này phải được sử dụng với /i
/s – Im lặng; không hiển thị hộp tin nhắn
/u - Máy chủ hủy đăng ký
/i - Gọi DLLInstall thông qua nó là một tùy chọn [cmdline]; khi nó được sử dụng với /u, nó gọi dll gỡ cài đặt

Cập nhật trình điều khiển

Lỗi DLL có thể do lỗi, trình điều khiển thiết bị lỗi thời. Để khắc phục sự cố này, hãy cập nhật trình điều khiển cho tất cả các thiết bị phần cứng được cài đặt trong máy tính của bạn. Trình điều khiển thiết bị cho các hệ thống OEM có thể được lấy từ trang Web của nhà sản xuất hệ thống hoặc từ đĩa riêng của bạn, bao gồm khi mua máy tính của bạn. Snappy Driver Installer là chương trình mạnh mẽ để cài đặt trình điều khiển bị thiếu và cập nhật trình điều khiển cũ.

Lỗi phổ biến nhất liên quan đến tệp:

Các tập tin DLL tương tự:

d3dcompiler_47.dll d3d11.dll d3dx9_39.dll d3dx9_26.dll d3dx9_43.dll d3dcompiler_43.dll d3dx9_30.dll d3dx9_42.dll d3dx9-43.dll d3d9.dll d3dx11_43.dll d3dcompiler_46.dll d3dx9_31.dll d3dx9_38.dll D3DX9_40.dll D3DX9_41.dll d3dx9_33.dll d3drm.dll d3dx9_35.dll d3dx9_29.dll d3dx9_27.dll d3dx9_37.dll d3dx11_42.dll d3dx10_43.dll d3dx9_24.dll d3dx9_36.dll d3d10_1.dll d3dx9_25.dll d3d10warp.dll d3d10.dll