Tải về MFPLAT.dll:

Tập tin:MFPLAT.dll
Kích thước tập tin:374.00K
md5 hash:101fbc7be214b7d6f7fcac807bbf5d77
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Tạo tập tin:06.06.2012
Lượt xem trang web:50,146
Tải về MFPLAT.dll (374.00K) →

Nếu bạn có một lỗi liên quan đến MFPLAT.dll, kiểm tra có một tập tin trên máy tính. DLL thường phải có trong thư mục C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ hoặc trong thư mục ứng dụng trong đó xảy ra lỗi. Nếu bạn không biết, DLL là gì - hãy đọc bài viết trên wikipedia về Microsoft Dynamic-link library

Cài đặt thế nào MFPLAT.dll tập tin?

  1. Trong Windows Mouse Nhấp vào Bắt đầu (Dưới cùng bên trái) và Tìm kiếm cho Chạy và Nhấp chuột vào Chạy
  2. Kiểu CMD và Chuột Bấm Ok
  3. Trong cửa sổ màu đen viết: regsvr32 MFPLAT.dll và sau đó nhấn Enter
  4. Sẽ chỉ mất vài giây để cài đặt và bạn sẽ nhận được một tin nhắn khi nó kết thúc.

Đăng ký tập tin dll với Regsvr32

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính nếu bạn vẫn gặp lỗi DLL

RegSvr32.exe có các tùy chọn dòng lệnh sau:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] MFPLAT.dll

/n - đừng gọi DLLRegisterServer; tùy chọn này phải được sử dụng với /i
/s – Im lặng; không hiển thị hộp tin nhắn
/u - Máy chủ hủy đăng ký
/i - Gọi DLLInstall thông qua nó là một tùy chọn [cmdline]; khi nó được sử dụng với /u, nó gọi dll gỡ cài đặt

Cập nhật trình điều khiển

Lỗi DLL có thể do lỗi, trình điều khiển thiết bị lỗi thời. Để khắc phục sự cố này, hãy cập nhật trình điều khiển cho tất cả các thiết bị phần cứng được cài đặt trong máy tính của bạn. Trình điều khiển thiết bị cho các hệ thống OEM có thể được lấy từ trang Web của nhà sản xuất hệ thống hoặc từ đĩa riêng của bạn, bao gồm khi mua máy tính của bạn. Snappy Driver Installer là chương trình mạnh mẽ để cài đặt trình điều khiển bị thiếu và cập nhật trình điều khiển cũ.

Lỗi phổ biến nhất liên quan đến tệp:

Các tập tin DLL tương tự:

MFPLAT.dll mf.dll MACDll.dll machinist2.dll mozglue.dll MediaInfo.dll m1.dll m4d.dll m4a.dll MurocApi.dll mac.dll mailrt2.dll MHPClient.dll MPR.dll m2000twn.dll mac3r.dll macro.dll m2tsplug.dll m_interpreter.dll M1000Rmv.dll MaCSProHook.dll MouseHook.dll m_dispatcher.dll m9_m7uet.dll m8m_g5ep.dll m8y6yy6h.dll MACDec.dll M3000Rmv.dll MACSMANAGER.dll MACLicX15.dll