Tải về steamclient64.dll:

Tập tin:steamclient64.dll
Kích thước tập tin:10.21M
md5 hash:1a97a706ddb5a78b80a8067fcbf50254
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Tạo tập tin:11.12.2013
Lượt xem trang web:41,040
Tải về steamclient64.dll (10.21M) →

Nếu bạn có một lỗi liên quan đến steamclient64.dll, kiểm tra có một tập tin trên máy tính. DLL thường phải có trong thư mục C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ hoặc trong thư mục ứng dụng trong đó xảy ra lỗi. Nếu bạn không biết, DLL là gì - hãy đọc bài viết trên wikipedia về Microsoft Dynamic-link library

Cài đặt thế nào steamclient64.dll tập tin?

  1. Trong Windows Mouse Nhấp vào Bắt đầu (Dưới cùng bên trái) và Tìm kiếm cho Chạy và Nhấp chuột vào Chạy
  2. Kiểu CMD và Chuột Bấm Ok
  3. Trong cửa sổ màu đen viết: regsvr32 steamclient64.dll và sau đó nhấn Enter
  4. Sẽ chỉ mất vài giây để cài đặt và bạn sẽ nhận được một tin nhắn khi nó kết thúc.

Đăng ký tập tin dll với Regsvr32

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính nếu bạn vẫn gặp lỗi DLL

RegSvr32.exe có các tùy chọn dòng lệnh sau:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] steamclient64.dll

/n - đừng gọi DLLRegisterServer; tùy chọn này phải được sử dụng với /i
/s – Im lặng; không hiển thị hộp tin nhắn
/u - Máy chủ hủy đăng ký
/i - Gọi DLLInstall thông qua nó là một tùy chọn [cmdline]; khi nó được sử dụng với /u, nó gọi dll gỡ cài đặt

Cập nhật trình điều khiển

Lỗi DLL có thể do lỗi, trình điều khiển thiết bị lỗi thời. Để khắc phục sự cố này, hãy cập nhật trình điều khiển cho tất cả các thiết bị phần cứng được cài đặt trong máy tính của bạn. Trình điều khiển thiết bị cho các hệ thống OEM có thể được lấy từ trang Web của nhà sản xuất hệ thống hoặc từ đĩa riêng của bạn, bao gồm khi mua máy tính của bạn. Snappy Driver Installer là chương trình mạnh mẽ để cài đặt trình điều khiển bị thiếu và cập nhật trình điều khiển cũ.

Lỗi phổ biến nhất liên quan đến tệp:

Các tập tin DLL tương tự:

steam_api64.dll GFSDK_TXAA_AlphaResolve.win64.dll bink2w64.dll steamclient64.dll appvisvsubsystems64.dll MBCfg64.dll GFSDK_ShadowLib.win64.dll wow64.dll igdrcl64.dll x64.dll tier0_s64.dll Base64.dll c2r64.dll igd10umd64.dll GameOverlayRenderer64.dll x264.dll igdusc64.dll PhysX3Common_x64.dll igd10iumd64.dll THXCfg64.dll igdumd64.dll tadefxapo264.dll bcmihvsrv64.dll KAAPORT64.dll S3DDX10_64.dll S3DDX9L_WOW64.dll S3DDX10_WOW64.dll S3DAPI64.dll PaintDotNet.Native.x64.dll s3dglsl_64.dll